Što je prejedanje i koji faktori utječu na njegov razvoj

Prejedanje

Često govorim o prejedanju i došlo je vrijeme da napišem jedan članak koji bi opisao prejedanje općenito, klasificirao ga i objasnio koji faktori utječu na njegov razvoj. 

Jednom kada se naruši odnos prema hrani, osoba počne dijeliti hranu na zdravu i nezdravu ili na dozvoljenu i nedozvoljenu. U nedozvoljenoj hrani se traži spas, a s druge strane je prisutan osjećaj krivnje ako ju se konzumira. 

Nekada se osoba koja ima narušen odnos prema hrani i kažnjava hranom koju smatra zabranjenom. 

Budući da je ovaj članak o prejedanju, za početak je važno da vidimo kako se definiraju poremećaji hranjenja

Američko psihijatrijsko društvo kaže da su “poremećaji hranjenja bolesti kod kojih osobe osjećaju ozbiljne smetnje u svojem prehrambenom ponašanju te u razmišljanjima i osjećajima koji su vezani za prehranu. Kod osoba koje boluju od poremećaja hranjenja je često prisutna preokupacija hranom i tjelesnom masom.” 

Poremećaji hranjenja se dijele na:

 • anoreksiju
 • bulimiju
 • kompulzivno prejedanje
 • nespecifične poremećaje hranjenja. 

Najviše se priča o anoreksiji i bulimiji kao poremećajima hranjenja, međutim najzastupljeniji su kompulzivno prejedanje i nespecifični poremećaji hranjenja. 

Nespecifični poremećaji su oni koji se prema dijagnostičkim kriterijima ne mogu svrstati među ostale poremećaje, što ne znači da su oni manje ozbiljni. 

Osobe s kompulzivnim prejedanjem imaju epizode prejedanja u kojima u kratkom razdoblju konzumiraju vrlo velike količine hrane i tijekom tog razdoblja se osjećaju izvan kontrole. 

Osim toga kompulzivno prejedanje uključuje i barem 3 od 5 kriterija:

 • osoba jede brže nego što je to uobičajeno 
 • osoba jede dok ne počne osjećati neugodnu sitost 
 • osoba jede velike količine hrane iako zapravo ne osjeća fizičku glad 
 • osoba jede sama zbog osjećaja srama 
 • nakon epizode prejedanja pojavljuje se osjećaj gađenja nad samim sobom, depresija i/ili jak osjećaj krivnje.

Međutim, neće svaka osoba s nezdravim odnosom prema hrani zadovoljiti sve ove kriterije. 

Zato imamo spektar u kojem s jedne strane imamo neutralno hranjenje, a s druge strane poremećaje hranjenja.

poremecaj-hranjenja

Neutralno hranjenje je hranjenje kod kojeg osoba vidi hranu kao hranu, uživa u njoj i ne vidi ju kao nešto što je zabranjeno i uglavnom nema negativne emocije vezane za nju. Sva hrana je dozvoljena i hrana je samo hrana. Ovaj tip hranjenja možemo nazvati i normalnim hranjenjem. 

U spektru između neutralnog hranjenja i poremećaja hranjenja se nalazi i poremećeno hranjenje. 

Nije svako poremećeno hranjenje poremećaj hranjenja i zato ga izdvajamo. 

Sve vrste poremećenog hranjenja mogu biti vrlo opterećujuće, a činjenica da netko nema dijagnozu poremećaja hranjenja ne znači da osoba nema problem i da ne pati. 

Poremećenim ili disfunkcionalnim hranjenjem se smatraju: 

 • emocionalno prejedanje 
 • jedenje pod stresom
 • eksternalno prehrambeno ponašanje 
 • restriktivno jedenje itd. 

Čimbenici koji utječu na razvoj poremećaja hranjenja, ali i poremećenog hranjenja mogu biti psihološki, biološki i socikulturalni. 

Od sociokulturalnih čimbenicika je najčešći pritisak društva u kojem se promovira mršavost i neprihvaćanje prirodnog oblika tijela, tj. mršavost je nametnuta kao pojam ljepote.

Postoje još psihološki i biološki čimbenici koji mogu doprinijeti razvoju poremećaja hranjenja. Neki od čestih su nisko samopoštovanje, perfekcionizam, depresivnost, anksioznost, a veliki utjecaj ima i genetika.

prejedanje

Ovo su bile osnove o prejedanju, a u jednom od prethodnih članaka možete pročitati zašto dolazi do prejedanja i kako ga smanjiti kada je već narušen odnos prema hrani.