Kristina Beljan - Nutricionist Zagreb

Tko sam ja?

Tour Personal Dietitian

Moje ime je Kristina Beljan. 2010.g. sam diplomirala nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Od tada sam radila na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, stekla kliničko iskustvo u KB Sveti Duh i vodila Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba, volontirala u Dnevnoj bolnici za poremećaje hranjenja u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” te u Udruzi za prevenciju prekomjerne tjelesne mase i sudjelovala u organizaciji mnogih javnozdravstvenih akcija i radionica.

Prakticiram isključivo nedijetni pristup koji je pomogao mnogim mojim dosadašnjim klijentima. Nedijetni pristup se bazira na osvještavanju signala gladi i sitosti, te na postepenoj promjeni prehrambenih navika i napuštanju dijetnih pravila koja mnogima onemogućavaju uživanje u prehrani.

Ovo je jedini način da se izađe iz dijetnog ciklusa – začaranog kruga koji je zamka za mnoge osobe koje su isprobale barem jednu restriktivnu dijetu. Dok god je netko na dijeti ili preskače obroke, neće moći izaći začaranog kruga dijete, prejedanja i krivnje.
Vjerujem da je informiranje o prehrani važan faktor u postizanju zdravlja i prevencije kroničnih nezaraznih bolesti. Međutim, mnogi režimi prehrane ne uzimaju u obzir psihološki faktor u prehrani i nerijetko vode do toga da osoba prestane uživati u hrani koju jede.
Konzumacija hrane može biti ugodno iskustvo bez osjećaja krivnje i srama, što i podučavam u svojem programu.

Coach Skills

Private Coaching
Weight Loss
Nutrition
Medical Issues

Classes Experience

7 to 60

Days Nutrition Program

1600 +

Happy Customers After Diet

150 +

Private & Group Sessions

Classes Are Active